About ATGS2013
เกี่ยวกับ ATGS 2013
มหกรรมลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ ลดทั่วฟ้าเมืองไทย จะช้อป จะชิม จะชิล จะแบบไหนก็ถูกใจ

     The Amazing Thailand Grand Sale 2013

     โดยความร่วมมือของ ททท. วีซ่า แอร์เอเชีย และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า 15,000 ราย

เข้าร่วมโครงการ อาทิ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านปลอดภาษี บริษัทนําเที่ยว โรงแรมที่พัก สนามกอล์ฟ

สปา ฯลฯ ที่พร้อมใจกันลดราคาสินค้าและบริการ 10%-80% ครอบคลุม 7 พื้นที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย

ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา หาดใหญ่ หัวหิน และเกาะสมุย โดยชูความหลากหลายของสินค้าของไทย

อาทิ กลุ่มสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องหนัง ของตกแต่งบ้าน สินค้าออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวไทย ของเล่น และเครื่อง

ใช้ไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อสร้างความโดดเด่นด้านการช้อปปิ้งกับประเทศคู่แข่ง